Poniżej przedstawiamy Państwu wygenerowany raport przez wdmuchiwarkę
MAH-4 Elektronik po zakończeniu pracy.

SM