• Wdmchiwarka MAH-3 UNIWERSALObsługuje wszystkie średnice na rynku 0.8-17mm oraz wszystkie wtórniki
 • Wdmuchiwarka MAH-3Najmocniejszy model na rynku światowym 3-16mm
 • Wdmuchiwarka MINI MAH-3Idealne rozwiązanie do mikrokanalizacji 0.8-6mm
 • Każda maszyna posiada nowoczesny licznikFunkcja Bluetooth, licznik dzienny, prędkość kabla, temperatura, liczy w przód i w tył
 • full screen sliderDzięki zastosowaniu profilowanych rolek podających
 • Opatentowana technologiaProfilowane rolki podające, każda rolka z napędem, regulowana głowica
image carousel by WOWSlider.com v7.0
Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Wdmuchiwarki DO światłowodóW

zlacze y

 

Nasze wdmuchiwarki do światłowodów ze względu na jakość i niezawodność wysyłane są na cały świat.

 flagi 1 flagi 2 flagi 3 flagi 4 flagi 5 flagi 6 slovakia nambia

Lokalizacja naszych klientów

 


Wdmuchiwarki do światłowodów typu MINI MAH-3, MAH-3 oraz MAH-3 UNIWERSAL są w pełni profesjonalnymi maszynami do wprowadzania i wdmuchiwania mikrokabli, światłowodów, kabli miedzianych itp. w rury typu wtórnik. Najważniejszymi atutami wdmuchiwarek jest jej opatentowana budowa i konstrukcja oraz technologia wykonania. Wdmuchiwarki produkowane są w Polsce od podstaw w firmie MAL-MET w najnowszej technologii CNC i posiadają deklarację zgodności CE. Bazując na opiniach naszych klientów oraz biorąc pod uwagę przeprowadzone testy nasze wdmuchiwarki są najmocniejsze z pośród dostępnych wdmuchiwarek do światłowodów i kabli na rynku światowym. Wynik taki uzyskaliśmy poprzez wykorzystanie w produkcji najlepszych materiałów oraz przemyślanej i opatentowanej konstrukcji maszyny.
Najważniejszymi cechami produkowanych przez nas wdmuchiwarek do światłowodów są:

 • Uniwersalność - Zakres pracy wdmuchiwarki umożliwia wprowadzanie kabli od średnicy 0.8 mm do 16 (na zamówienie do 30mm)  mm oraz wykorzystaniu wszystkich wtórników używanych w tym przemyśle.
 • Niezawodność - Na niezawodność wdmuchiwarki wpływają takie czynniki jak opatentowana konstrukcja, dokładność technologii wykonania, duża ilość łożysk, dobór i wykorzystanie w produkcji najwyższej jakości materiałów.
 • Szybkość - Wdmuchiwarka wprowadza ok. 110 m kabla na minutę.
 • Moc (siła) - Dzięki układowi profilowanych rolek, które opasają kabel w 90% możemy wprowadzać go z dużą siłą i prędkością a zarazem unikamy ślizganiu się kabla czy nawet jego przetarciu (uszkodzeniu) czy złamaniu. Dodatkowo każda z rolek posiada swój napęd, który przekazywany jest poprzez motoreduktor pneumatyczny.
 • Sposób obsługi - Dzięki przejrzystym osłonom operator wdmuchiwarki w czasie pracy może regulować siłę nacisku kabla oraz napięcie łańcucha.
 • Metody wdmuchiwania:  Maszyna obsługuję dwie metody wdmuchiwania światłowodów: metodę strumieniową i metodę tłoczkową.
 • Regulowana głowica powietrzna.
 • Możliwość smarowania wtórnika podczas wdmuchiwania.
 • Zasilanie maszyny jednym wężem.
 • Najnowszy bezprzewodowy licznik Bluetooth z wieloma funkcjami (duży podświetlany wyświetlacz, język polski, angielski i niemiecki, prędkość kabla, licznik dzienny i całkowity, liczy w przód i w tył: w przypadku wyciągania kabla odejmuje daną odległość, temperatura otoczenia, wskaźnik poziomu baterii, wbudowana bateria ładowana przez USB, możliwość połączenia z aplikacją na telefon).

 OPIS DZIAŁANIA MASZYNY DO WDMUCHIWANIA I WPROWADZANIA ŚWIATŁOWODÓW

Kabel światłowodowy jest wprowadzany przez zespół aluminiowo-gumowych rolek profilowych w zależności od średnicy zewnętrznej kabla. Każda z rolek posiada swój napęd mechaniczny, który przenoszony jest przez koła zębate oraz łańcuch.

Część gumowa rolki ma za zadanie zapobiegać ślizganiu się kabla przy występowaniu oporach, które pojawiają się na długich odcinkach i zakrętach tras światłowodowych. Wyprofilowany pod średnicę kabla rowek w części gumowej rolki opasa światłowód w 90% dzięki czemu zwiększamy siłę wprowadzania światłowodu w rurę typu wtórnik. Przy prawidłowym ustawieniu nacisku rolek do kabla, rolki spełniają funkcję sprzęgła. Przy zbyt dużym nacisku rolek do kabla, rolki wybaczają błędy operatora i nie niszczą kabla.

Wdmuchiwarka schemat  

rolki i opasanie

Siłą napędową układu mechanicznego zespołu rolek jest motoreduktor pneumatyczny. Wspomaganiem procesu wdmuchiwania światłowodu w rurę typu wtórnik, istotną rolę odgrywa głowica, w którą podawane jest sprężone powietrze. Głowica jest tzw. turbiną niezawodnego podajnika mechanicznego. Głowica powietrzna została tak skonstruowana aby sprężone powietrze podawane i odpowiednio kształtowane do wtórnika unosiło kabel minimalizując tarcie kabla o ściany wewnętrzne wtórnika. Dzięki mniejszemu tarciu możliwe jest podawanie kabla na znacznie dłuższe odległości.

Każda maszyna posiada na każdą średnice kabla komplet dysz oraz rolek z podtrzymkami. Poszczególne rodzaje produkowanych przez nas wdmuchiwarek obsługują wszystkie rodzaje światłowodów i mikrokabli.


 

Sprzedajemy wdmuchiwarki do światłowodów w trzech modelach:

 

wdmuchiwarka MAH3 2

Wdmuchiwarkka MINI MAH3

MAH-3 MAH-3 UNIWERSAL MINI MAH-3
 Wdmuchiwarka model MAH-3
Duża moc 3-17mm
Wdmuchiwarka model MAH-3 UNIWERSAL
Wszystkie średnice na rynku: 0.8-17mm
 Wdmuchiwarka model MINI MAH-3
Mikrokanalizacja 0.8-6mm

 


REFERENCJE 

 • Referancja (1)
 • Referancja (2)
 • Referancja (3)
 • Referancja (4)
 • Referancja (5)
 • Referancja (6)
 • Referancja (7)
 • Referancja (8)
 • Referancja (9)

Simple Image Gallery Extended

 

PATENTY 

 • patenty (1)
 • patenty (2)
 • patenty (3)
 • patenty (4)
 • patenty (5)

Simple Image Gallery Extended

 


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE TECHNOLOGII WPROWADZANIA ŚWIATŁOWODU
I MIKROKABLI W RURY TYPU WTÓRNIK HDPE. 

 

Aby wdmuchnąć kabel musimy wywrzeć na niego siłę, która pokona jego ciężar oraz opory tarcia o ściankę rury wtórnej. Sytuacja w dużym uproszczeniu wygląda tak, jak na rys 1.Rys.1 Siły działające na kabel

Kabel tak długo będzie przemieszczał się w rurze, dopóki siła tarcia nie zrównoważy sumy sił ciągnącej i pchającej.

 

Rys.2 Rozkład sił w rurze prostej

 

Siła tarcia opisana jest równaniem :

F= m * l * g * u

Gdzie:
m - masa właściwa kabla, l - długość kabla , g- stała grawitacyjna , u - współczynnik tarcia

I tak przykładowo : dla kabla o długości 2000 m o masie właściwej 0,2 kg/m i współczynniku tarcia 0,08 F=0,2 kg/m * 2000m * 9,81 m/s2 * 0,08 = 314 N Czyli do pokonania siły tarcia przy wdmuchiwaniu kabla na odległość 2000m potrzebna jest siła ok. 30 kG. Oczywiście przy założeniu że rura jest na całej długości prosta. Jako, że rura tak jaki życie nigdy nie jest prosta , musimy rozpatrzeć przypadek rozkładu sił w wygiętej rurze. Przedstawiono to na rys 3. Siła działająca na kabel za łukiem o kącie a Wynosi : F2 = F1 * eam Gdzie e to podstawa logarytmu naturalnego , a u - współczynnik tarcia.

eam dla łuku 30° wynosi 1,04

eam dla łuku 60° wynosi 1,09

eam dla łuku 90° wynosi 1,13

 


Rys. 3 Rozkład sił w rurze wygiętej

I tak dla łuku 90° Siła przed łukiem wynosi na przykład 500 N a za łukiem 565 N .Czyli jest o 13% większa. Warto o tym pamiętać przy planowaniu trasy kabla. Należy pamiętać jeszcze o tym , że przy wyliczeniach przyjęliśmy dynamiczny układ występujących zjawisk. Kabel przemieszcza się w rurze z dość znaczną prędkością, z reguły ok. 60 m/min. przypadku zatrzymania kabla i próbie ponownego wprowadzenia go w ruch będziemy mieli do czynienia z tarciem statycznym, które jest prawie dwukrotnie większe.


Rys.4 Metoda tłoczkowa

Znając już opory, zastanowimy się jakie siły i skąd pochodzące pozwalają nam na ruch kabla do przodu. Możemy wyróżnić dwie podstawowe metody wdmuchiwania kabla : metodę tłoczkową i metodę strumieniową. Przy metodzie tłoczkowej na początku kabla zamocowany jest tłoczek który dość szczelnie przylega do ścianek rury osłonowej , i poddany naporowi sprężonego powietrza powoduje powstanie siły ciągnącej kabel. Przy metodzie strumieniowej nie ma tłoczka i siła ciągnąca pochodzi od tarcia przepływającego powietrza o powierzchnię zewnętrzną kabla. Wdmuchiwanie metodą tłoczkową przedstawione jest schematycznie na rys.4

Siła powstająca na tłoczku opisana jest równaniem

F = (D2 - d2) * p/4 * P

Gdzie F - siła ciągnąca, D - średnica wewnętrzna rury, d - średnica zewnętrzna kabla, P - ciśnienie powietrza , a właściwie nadciśnienie ( Częsty błąd przy obliczaniu polega na tym, że jeżeli manometr pokazuje ciśnienie 10 bar, to taka wartość przyjmuje się do obliczeń. A przecież przed tłoczkiem panuje ciśnienie atmosferyczne czyli ok. 1 bar. Należy o tym pamiętać i przyjmować do obliczeń wartość o 1 bar mniejszą niż wskazania manometru na sprężarce).

Przykładowo dla rury "czterdziestki" D wynosi 32 mm d kabla 16 mm i nadciśnienie 7 bar daje nam siłę ok. 420 N czyli ca 40 kG.

Jak widać ze wzoru, wartość siły będzie tym mniejsza, im mniejsza różnica między średnicą wewnętrzną rury, a średnicą kabla. Przy małych rurach i grubych kablach lepiej stosować jest metodę strumieniową. Rozkład sił pokazany jest na rys.5

Siła ciągnąca kabel jest wyrażona wzorem

F = n/4 * d * (D - d) * P/T * L

Gdzie : F - Siła działająca na kabel , P - nadciśnienie na kompresorze , d - średnica zewnętrzna kabla , D - średnica wewnętrzna rury wtórnej, T - długość trasy, L - długość kabla.. Dla średnic 32 i 16 mm oraz długości trasy i kabla 2000 m daje to wartość około 180 N .

Oprócz sił ciągnących mamy jeszcze siłę pchającą kabel, pochodzącą od mechanicznego podajnika Wdmuchiwarki. Wartość tej siły w zależności od modelu maszyny i sztywności kabla wynosi od 500 do 2000 N.

I na tym skończymy rozważania teoretyczne , które są na pewno pomocne przy zrozumieniu istoty procesu wdmuchiwania i pomagają podjąć różne decyzje, ale należy pamiętać , że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana , i czynników decydujących o powodzeniu przy tej technologii jest dużo , dużo więcej.


Rys.5 Rozkład sił przy wdmuchiwaniu strumieniowym

Z grubsza możemy podzielić je na trzy grupy:

1. zależne od materiałów , czyli kabla, rur wtórnych ,złączek , płynu poślizgowego

2. zależne od sprzętu, czyli wdmuchiwarki, sprężarki, przewodów powietrznych , odwijaków kabla , dodatkowych głowic itp.

3. zależne od warunków zewnętrznych , czyli od przebiegu trasy kabla, sposobu ułożenia rur wtórnych, pogody, temperatury itp.

Podstawowym sprzętem jest sprężarka. Minimalne wymagania to ciśnienie powietrza 8 bar i wydatek 8 m3/min. , a dla metody strumieniowej wydatek 11 m3/min. Sprężarka nie powinna być zbyt duża i ciężka , aby nie utrudniać manewrowania. Pożądane jest , aby sprężarka była wyposażona w osuszacz powietrza oraz chłodnicę powietrza. Niedopuszczalne jest aby powietrze było zaolejone. Przewody powietrzne łączące kompresor z nadmuchiwarką muszą mieć odpowiednią do ciśnienia wytrzymałość , powinny być elastyczne i co najważniejsze mieć złącza gwarantujące trwałe i bezpieczne połączenie oraz nie dławiące przepływu powietrza.

Wdmuchiwarka, czyli bardziej elegancko "przyrząd do mechaniczno-pneumatycznego wdmuchiwania kabli" to serce każdego systemu do wdmuchiwania.

 wdmuchiwarka uniwersalna opis 2

wdmuchiwarka uniwersalna opis 1

A – Rolki dolne, B – Rolki górne, C – Dysza głowicy pod daną średnicę światłowodu 
D – Wkład do głowicy pod wtórnik, E – Wkład do podtrzymki, G – Tuleja licznika 
 H - Regulacja napięcia łańcucha i regulacja nacisku rolek, J - Regulacja prędkości podawania kabla
K - Zawór do wprowadania powietrza do wtórnika, I - Główny zawór

Rys.6 Schemat wdmuchiwarki

 

Wdmuchiwarka składa się przede wszystkim z głowicy wdmuchującej oraz podajnika.

Głowica wdmuchująca jest to przyrząd, w którym dzięki systemowi uszczelnień oraz dyszom sprężone powietrze wprowadzane jest wraz z kablem do rury osłonowej, wywołując jego ruch postępowy. Bardzo ważny jest dobór materiału uszczelnień, tak aby nie wywoływały one nadmiernego tarcia o płaszcz kabla. Istotna jest również geometria dysz, odpowiednio kształtująca przepływ strugi powietrza, niedopuszczając do powstawania szkodliwych zawirowań. Łatwość dostosowywania osprzętu głowicy do średnicy wdmuchiwanego kabla decyduje o szybkości i komforcie pracy obsługi.

Ważne jest , aby kabel podawany do wdmuchiwarki mógł swobodnie odwijać się z bębna a jednocześnie aby nie dopuścić do nadmiernej prędkości bębna, co może doprowadzić do splątania i uszkodzenia kabla. Bębny powinny być umieszczane na łożyskowanych osiach na specjalnych stojakach lub przyczepach wyposażonych w hamulec pozwalający kontrolować prędkość odwijania.

Wartym omówienia urządzeniem jest tzw. karuzela. Jeśli mamy na bębnie 3 000 m kabla, to na pewno nie uda się ich wdmuchnąć w jednym kierunku przy użyciu jednej maszyny. Wdmuchujemy więc około 1500 m a następnie pozostałą długość przy użyciu podajnika wdmuchiwarki wprowadzamy do specjalnego kosza z ramieniem układający kabel. To jest właśnie karuzela. Następnie po odwróceniu wdmuchiwarki i pobieraniu kabla z kosza wdmuchujemy resztę długości w drugą stronę.

W celu zwiększenia zasięgu wdmuchiwania można kaskadowo połączyć kilka wdmuchiwarek, lub wdmuchiwarkę i głowice dodatkowe tzw "cable booster". Wymaga to jednak także zastosowania większej ilości kompresorów. Rys.7

 


Rys.7 Wdmuchiwanie kaskadowe

 

Zasięg wdmuchiwania ze względu na przebieg trasy kabla może zmienić się bardzo mocno. Każdy łuk powoduje skrócenie odległości. Także wdmuchiwanie pod górę zmniejsza zasięg.

Wysoka temperatura otoczenia, szczególnie jeśli kompresor nie jest wyposażony w chłodnicę powietrza powoduje podgrzanie kabla, a w konsekwencji zmniejszenie jego sztywności co zmniejsza wydajność dopychania. Także mniejsza gęstość gorącego powietrza obniża wartość siły ciągnącej kabel. Wysoka temperatura obniża także skuteczność działania płynu poślizgowego.

Wysoka wilgotność powietrza w temperaturach kilku stopni powyżej zera może spowodować znaczne komplikacje. Rozprężające się w silniku pneumatycznym powietrze obniża gwałtownie swoją temperaturę co prowadzi do zamarznięcia zawartej w nim pary wodnej i oblodzenia , a konsekwencji zablokowania silnika. Może dojść także do oblodzenia wnętrza głowicy wdmuchującej. Zalecane jest więc stosowanie osuszaczy powietrza. 
Dziękujemy za opracowanie i opisy technologii wprowadzania światłowodów firmie GAMM-BUD Sp. z o.o. Szczecin, ul. Harnasiów 4